IMG_7850 kopie

Diagnostiek bij autisme: De eerste stappen

Als er vermoedens zijn dat jouw kind autisme heeft, beland je misschien al snel in een verwarrend traject van testen, diagnoses, therapieën, verschillende instanties en professionals. Voor iedereen die op het punt staat deze reis te gaan maken, voor mensen die halverwege de weg zijn kwijt geraakt en voor mensen die zich aan het einde afvragen wat er nu allemaal is gebeurt, komt Autismore met een serie artikelen over dit traject. Dit is het eerste artikel in deze serie. In dit artikel zal ik uitleggen wat de allereerste stap is. Hoe vraag je om hulp en wat gebeurt er dan?diagnostiek

Als je vermoedt dat jouw zoon of dochter autisme heeft, of je maakt je zorgen om zijn of haar gedrag of ontwikkeling, dan kan je in eerste instantie naar de huisarts. De huisarts zal je waarschijnlijk doorverwijzen naar een GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) instelling, of een afhankelijk onderzoeksbureau. Jouw kind komt dan vaak eerst op een wachtlijst terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. Een psychodiagnostisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek waarbij meerdere tests worden afgenomen om alle vragen, die jij als ouder hebt, te kunnen beantwoorden. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door een (GZ)psycholoog, een orthopedagoog of een psychologisch medewerker.

Er wordt bij dit onderzoek dus niet alleen gekeken naar een autisme spectrum stoornis, maar ook naar eventuele andere (gedragsproblemen) die de klachten kunnen veroorzaken. Bij het onderzoek zullen er verschillende ‘testinstrumenten’ worden gebruikt. Niet alleen jouw zoon of dochter zal testen gaan maken, ook jij als ouder wordt aan het werk gezet. Bijvoorbeeld voor het invullen van een vragenlijst. Als ouder ken jij je kind natuurlijk als geen ander.

Een ander belangrijk onderdeel van het onderzoek is de ontwikkelingsanamnese. De ontwikkelingsanamnese is een lange vragenlijst over de ontwikkeling van het kind, en wordt afgenomen om de levensloop van je kind in kaart te brengen. De ontwikkelingsanamnese wordt vaak afgenomen in de vorm van een gesprek. De psycholoog zal veel vragen stellen over hoe jouw kind is geboren, hoe hij is opgegroeid en of er bijzondere dingen zijn gebeurd in het leven van jouw zoon of dochter. Het wordt vaak aangeraden om voor dit gesprek een groeiboekje mee te nemen. Tijdens dit gesprek kan je vragen verwachten als:

  • Waren er complicaties tijdens de zwangerschap?
  • Hoe oud was je zoon of dochter toen hij of zij ging lopen?
  • Zijn jullie vaak verhuisd?
  • Hoe ging de eerste schooldag?
  • Heeft jouw zoon of dochter altijd veel vrienden gehad?

Als je de vraag hebt, of jouw zoon of dochter autisme heeft, zal er diagnostiekook specifiek worden gekeken naar de kenmerken van autisme. Hiervoor moet jij als ouder misschien nog een vragenlijst invullen, en/of jouw kind maakt een test specifiek voor autisme. Daarnaast is het waarschijnlijk dat je kind een intelligentietest zoals de WISC-III-NL zal doen.

Er zal bij het onderzoek altijd worden gekeken of er misschien (ook) iets anders aan de hand is met jouw zoon of dochter. Als er nog onduidelijkheden of vragen zijn na het onderzoek, kan er ook nog aanvullend onderzoek worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is een somatisch (lichamelijk) onderzoek, een logopedisch onderzoek, of een gezinsonderzoek. Het is de bedoeling dat er tijdens deze onderzoeken zoveel mogelijk informatie over jouw kind op tafel komt, zodat er een duidelijk beeld kan ontstaan over wat er aan de hand is.

Wanneer de onderzoeker alle ‘testinstrumenten’ heeft afgenomen werkt hij alles uit, en wordt er een verslag van gemaakt. De gegevens van het onderzoek worden dan in het multidisciplinaire team besproken. Dit houdt in dat iedereen die bij het kind betrokken is (de psycholoog, de belegeider, etc.)hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt een beeld gevormd van het kind en kan er een diagnose (wel of geen autisme, of iets anders zoals ADHD) worden gesteld.  Vervolgens komt er een advies gesprek met jou, de ouder en eventueel ook met jouw zoon of dochter. De uitslag en het verslag worden dan besproken en in dit gesprek kan de onderzoeker uitleggen waarom ze tot de diagnose zijn gekomen. Schroom niet om tijdens dit gesprek vragen te stellen, totdat alles je duidelijk is. Eventueel wordt er  een voorstel gedaan voor behandeling of begeleiding voor jouw kind. Ook kan er een advies worden gegeven voor je kind, bijvoorbeeld voor een goede school. Je beslist uiteraard zelf of je dit advies wel of niet aanneemt.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over diagnostiek bij kinderen bij autisme. Klik hier voor de andere artikelen uit deze serie.

facebooktwitterby feather
Als eerste een nieuw artikel lezen? 
Schrijf je in voor de autismore nieuwsbrief!

2 gedachten over “Diagnostiek bij autisme: De eerste stappen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *