angry-boy

Neurofeedback en autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die in alle gebieden van een leven tot uiting komt. Wanneer jouw kind een stoornis in het autisme spectrum heeft, kunnen er zich dus op veel verschillende gebieden problemen voor doen. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat de hersenen van mensen met autisme op een andere manier werken dan bij angry-boymensen zonder autisme. Prikkels komen anders binnen, mensen met autisme letten veel meer op de details dan het grote geheel.

Er is veel onderzoek gedaan om een manier te vinden om het leven met een autisme spectrum stoornis makkelijker te maken, want autisme genezen kan natuurlijk niet. Daar is de stoornis veel te complex voor. Veel van de behandelingen voor autisme zijn gericht op het sociale aspect: hoe kan mijn kind leren omgaan in sociale situaties, of hoe vergroot ik de zelfredzaamheid van mijn kind. Deze behandelingen en trainingen pakken maar een gedeelte van de stoornis aan. Hierbij wordt de  lichamelijke kant niet meegenomen.

Neurofeedback-training

IMG_4395
Bianca als proefkonijn voor mijn EEG onderzoek

Tegenwoordig is er ook een behandelmethode die zich richt op de hersengolven van kinderen met autisme. Dit wordt ook wel neurofeedback-training genoemd. Hersengolven kun je meten met een EEG onderzoek. Bij een EEG onderzoek heb je kapje op je hoofd waarop allerlei elektroden zijn verbonden. Iedere elektrode is weer gelinkt aan een stukje van de hersenen. De elektroden meten de activiteit van dat stuk van de hersenen, en zo kunnen de onderzoekers er achter komen welk stuk van de hersenen actief is wanneer er bijvoorbeeld een prikkel wordt getoond. Dit is ook de basis van de neurofeedback-training. Bij sommige kinderen met autisme wijken de hersengolven af in vergelijking met kinderen zonder autisme. Vanwege de grote verschillen bij kinderen met autisme zijn er natuurlijk ook veel verschillen te zien in het hersenbeeld bij kinderen met autisme. Maar uit onderzoek blijkt wel dat bij kinderen en volwassenen met autisme de activiteit in het achterste gedeelte van de hersenen afwijkt. Juist dit gedeelte speelt een belangrijke rol bij de verwerking van sociale informatie uit de omgeving. Een training duurt ongeveer 30 minuten, waarop je op een fijne stoel kan zitten. Je kijkt naar een beeldscherm waarop meestal een soort videospel wordt afgespeeld. Tijdens de neurofeedback-training worden de hersengolven in de gaten gehouden, en wanneer de activiteit op een gewenst niveau zit, wordt het kind beloond door middel van een beeld of signaaltje. Het is de bedoeling dat je hierdoor zo wordt getraind, dat de hersenen op een “gezonde” activiteit gaan functioneren. De training is geheel pijnloos. Wanneer de training is afgelopen zal er worden uitgelegd hoe de training is verlopen en zal de neurofeed-back trainer ook de hersenactiviteit laten zien.

Resultaten

Naar neurofeedback-training wordt nog heel veel onderzoek gedaan. Op dit moment is het nog niet geheel bewezen dat het echt een effectieve manier van behandelen is, want hier is nog meer onderzoek voor nodig. Wel zijn de eerste resultaten veelbelovend. Uit een aantal onderzoeken blijkt namelijk er bij ongeveer 80% van de mensen die de training hebben ondergaan een afname is van klachten. Bijvoorbeeld een verbetering van de prikkelverwerking. Kinderen met autisme leren op deze manier om prikkels beter te filteren, waardoor hun hoofd minder wordt overspoeld door een teveel aan informatie en details. Ook lijkt er een afname te zijn in stereotiep en repetitief gedrag. Een belangrijk resultaat is ook de verbetering van aandacht en concentratie, wat met name bij kinderen met autisme en ADHD een groot pluspunt kan zijn. Ook kan neurofeedback-training helpen bij het plannen en organiseren van het eigen gedrag. Wanneer je al deze verbeteringen op een rijtje zet, kun je wel begrijpen dat dit ook leidt tot verbeteringen bijvoorbeeld op school en op andere vlakken.

 

Hier een filmpje over neurofeedback in de praktijk, van een kind met ADHD.

facebooktwitterby feather
Als eerste een nieuw artikel lezen? 
Schrijf je in voor de autismore nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *