beter

Passend onderwijs en autisme

Met de komst van het passend onderwijs in augustus 2014 hebben alle kinderen recht op een school die past bij hun niveau, kwaliteiten en mogelijkheden. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar helaas werkt dit passend onderwijs niet voor elke leerling zo goed als we zouden willen. In dit artikel zal ik uitleggen wat het passend onderwijs precies is en wat er allemaal veranderd.  Ik zal ook de voor- en de nadelen van het passend onderwijs toelichten.

Wat is passend onderwijs?

Er is een hoop veranderd in het onderwijs met de komst van het passend onderwijs, om te beginnen bij de financiele kant. Kinderen die extra begeleiding of hulpmiddelenPassend onderwijs nodig hadden in het onderwijs kregen voorheen een zogenaamd “rugzakje”. Dit rugzakje was een leerling-gebonden-financiering waarmee zorg of hulpmiddelen konden worden ingekocht. In de nieuwe situatie verdwijnt dit rugzakje en in plaats hiervan krijgen samenwerkingsverbanden een budget om alle leerlingen die extra zorg nodig hebben te helpen. Dat brengt ons direct bij de tweede grote verandering: de komst van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is een regionaal verband tussen alle scholen in een bepaalde regio. Regulier en speciaal onderwijs werken samen in dit verband om alle scholen en leerlingen de zorg te geven die zij nodig hebben. Als ouder hoef je zo, in theorie, minder te regelen. Je hoeft zelf geen financiering meer aan te vragen of op zoek naar een geschikte school voor je kind. Deze taken vallen nu onder het samenwerkingsverband. Daarnaast krijgen scholen een zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat elke school eerst moet kijken of het zelf een goede plek kan bieden aan jouw zoon of dochter, met alle extra zorg die hij of zij nodig heeft. Pas als dit niet lukt, gaat de school samen met u opzoek naar een andere school.

Wat zijn de voordelen?

Als uw zoon of dochter een autisme spectrum stoornis heeft, maar wel een normaal tot hoog IQ, dan kan hij of zij gewoon terecht op het regulier onderwijs. De stap naar het speciaal onderwijs is nu veel verder weg en het regulier onderwijs moet harder zijn best doen om uw zoon of dochter onderwijs te laten volgen op een passend niveau. Dit houdt in dat een reguliere basisschool uw zoon of dochter niet meer mag weigeren op grond van zijn of haar diagnose. Een school kan een extra begeleider inhuren, pictogrammen aanbrengen in klas en de leerkracht extra onderwijzen in het lesgeven van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Uw zoon of dochter moet alle kansen krijgen die alle andere kinderen ook krijgen.

Wat zijn de nadelen?

Maar wat als uw zoon of dochter niet kan aarden op het reguliere onderwijs? Dan moet hij of zij dat toch eerst proberen als het samenwerkingsverband dit beslist. Pas als het echt niet meer gaat op het regulier onderwijs, mag uw zoon of dochter naar het speciaal onderwijs. Als het over uw kinderen gaat, wilt u niet dat er fouten worden gemaakt! Voor scholen is het lastig om alle leerlingen in het reguliere onderwijs op te nemen. Leerkrachten hebben de kennis niet, weten niet welke aanpassingen nodig zijn of kunnen deze niet voldoende uitvoeren. Daarnaast worden klassen op het regulier onderwijs alleen maar grote, waardoor er nog minder aandacht is voor elk kind. Een leerkracht op een basisschool zei ooit tegen mij: “In mijn klas zit nu één leerling met ADHD, één leerling met epilepsie en één leerling met PDD-NOS, en alledrie moeten ze op tijd hun medicijnen innemen. Maar ik ben opgeleid tot leerkracht en niet tot verpleegster!”

Samenvatting en hulp?

Het is per kind verschillend, of de komst van het passend onderwijs een mooie oplossing, of een verschrikking is. Voor de leerkrachten lijkt het helaas alleen maar meer werkdruk op te leveren. Als u moet kiezen voor een basisschool of middelbare school voor uw zoon of dochter is het verstandig om goed te weten wat uw rechten zijn en wat de plichten zijn van een school. Deze kunt u hier uitgebreid terug lezen. U kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen om extra ondersteuning te zoeken voor uw zoon of dochter als zij naar school gaan. Een uurtje extra begeleiding per week door iemand die veel verstand heeft van autisme, kan al veel verschil maken!

facebooktwitterby feather
Als eerste een nieuw artikel lezen? 
Schrijf je in voor de autismore nieuwsbrief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *