Passend onderwijs en autisme

Met de komst van het passend onderwijs in augustus 2014 hebben alle kinderen recht op een school die past bij hun niveau, kwaliteiten en mogelijkheden. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar helaas werkt dit passend onderwijs niet voor elke leerling zo goed als we zouden willen. In dit artikel zal ik uitleggen wat het passend onderwijs precies is en wat er allemaal veranderd.  Ik zal ook de voor- en de nadelen van het passend onderwijs toelichten.

Wat is passend onderwijs?

Er is een hoop veranderd in het onderwijs met de komst van het passend onderwijs, om te beginnen bij de financiele kant. Kinderen die extra begeleiding of hulpmiddelenPassend onderwijs nodig hadden in het onderwijs kregen voorheen een zogenaamd “rugzakje”. Dit rugzakje was een leerling-gebonden-financiering waarmee zorg of hulpmiddelen konden worden ingekocht. In de nieuwe situatie verdwijnt dit rugzakje en in plaats hiervan krijgen samenwerkingsverbanden een budget om alle leerlingen die extra zorg nodig hebben te helpen. Dat brengt ons direct bij de tweede grote verandering: de komst van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is een regionaal verband tussen alle scholen in een bepaalde regio. Regulier en speciaal onderwijs werken samen in dit verband om alle scholen en leerlingen de zorg te geven die zij nodig hebben. Als ouder hoef je zo, in theorie, minder te regelen. Je hoeft zelf geen financiering meer aan te vragen of op zoek naar een geschikte school voor je kind. Deze taken vallen nu onder het samenwerkingsverband. Daarnaast krijgen scholen een zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat elke school eerst moet kijken of het zelf een goede plek kan bieden aan jouw zoon of dochter, met alle extra zorg die hij of zij nodig heeft. Pas als dit niet lukt, gaat de school samen met u opzoek naar een andere school.

Wat zijn de voordelen?

Als uw zoon of dochter een autisme spectrum stoornis heeft, maar wel een normaal tot hoog IQ, dan kan hij of zij gewoon terecht op het regulier onderwijs. De stap naar het speciaal onderwijs is nu veel verder weg en het regulier onderwijs moet harder zijn best doen om uw zoon of dochter onderwijs te laten volgen op een passend niveau. Dit houdt in dat een reguliere basisschool uw zoon of dochter niet meer mag weigeren op grond van zijn of haar diagnose. Een school kan een extra begeleider inhuren, pictogrammen aanbrengen in klas en de leerkracht extra onderwijzen in het lesgeven van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Uw zoon of dochter moet alle kansen krijgen die alle andere kinderen ook krijgen.

Wat zijn de nadelen?

Maar wat als uw zoon of dochter niet kan aarden op het reguliere onderwijs? Dan moet hij of zij dat toch eerst proberen als het samenwerkingsverband dit beslist. Pas als het echt niet meer gaat op het regulier onderwijs, mag uw zoon of dochter naar het speciaal onderwijs. Als het over uw kinderen gaat, wilt u niet dat er fouten worden gemaakt! Voor scholen is het lastig om alle leerlingen in het reguliere onderwijs op te nemen. Leerkrachten hebben de kennis niet, weten niet welke aanpassingen nodig zijn of kunnen deze niet voldoende uitvoeren. Daarnaast worden klassen op het regulier onderwijs alleen maar grote, waardoor er nog minder aandacht is voor elk kind. Een leerkracht op een basisschool zei ooit tegen mij: “In mijn klas zit nu één leerling met ADHD, één leerling met epilepsie en één leerling met PDD-NOS, en alledrie moeten ze op tijd hun medicijnen innemen. Maar ik ben opgeleid tot leerkracht en niet tot verpleegster!”

Samenvatting en hulp?

Het is per kind verschillend, of de komst van het passend onderwijs een mooie oplossing, of een verschrikking is. Voor de leerkrachten lijkt het helaas alleen maar meer werkdruk op te leveren. Als u moet kiezen voor een basisschool of middelbare school voor uw zoon of dochter is het verstandig om goed te weten wat uw rechten zijn en wat de plichten zijn van een school. Deze kunt u hier uitgebreid terug lezen. U kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen om extra ondersteuning te zoeken voor uw zoon of dochter als zij naar school gaan. Een uurtje extra begeleiding per week door iemand die veel verstand heeft van autisme, kan al veel verschil maken!

Naar de middelbare school met Autisme

De overgang van de basisschool naar de middelbare school is voor alle kinderen spannend en kinderen met autisme zijn hier zeker geen uitzondering op! Binnen het passend onderwijs is het tegenwoordig gewenst dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere middelbare school gaan en dit kan voor sommige leerlingen met autisme een behoorlijke uitdaging zijn. Verschillende lokalen, verschillende leerkrachten, nieuwe klasgenoten en drukke pauzes zijn slechts enkele van de vele veranderingen die beangstigend kunnen zijn. In deze blog geef ik tips geven over hoe je kan proberen om een reguliere middelbare school een  veilige en vertrouwde omgeving te maken voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Welke school?middelbare school
Veel middelbare scholen hebben een speciaal programma om kinderen met autisme wat extra te begeleiden. Kijk eens of er ook scholen bij in jou buurt zijn die dit bieden. Blijf wel kritisch en test ook of het waar is wat een school beweert, want de ene school besteedt hier veel meer aandacht aan dan de andere. Sommige scholen zeggen goed te kunnen omgaan met kinderen met autisme, maar doen er in de praktijk weinig aan. Mijn tip: kies voor een wat kleinere school. Op deze scholen krijgen kinderen vaak net wat extra aandacht en begeleiding. Daarnaast is een kleiner gebouw ook een stuk minder beangstigend en raak je minder snel verdwaald.

Open Dagen
Kies niet zomaar een school uit op basis van hun webpagina of het advies van je buurvrouw… Bezoek ook de open dag! Op die manier kan je de school met je eigen ogen zien en meemaken. Is het gebouw groot of klein? Hoe zien de lokalen eruit? Wie zijn alle leraren? Welke vakken kan je er volgen? Het is erg belangrijk om het juiste gevoel bij een school te hebben en dat kan je alleen meemaken als je er zelf bent geweest. Pas wel op: een school doet extra zijn best op een open dag. Misschien worden bepaalde zaken mooier gemaakt dan dat ze eigenlijk zijn. Het is dus slim om een school ook eens op een ‘normale’ dag te bezoeken. Zo ervaar je pas écht hoe de school is.middelbare school

Welke vakken
De meeste vakken zijn per school hetzelfde. Op bijna elke middelbare school wordt wiskunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie gegeven. Per school worden ook verschillende vakken aangeboden. De ene school richt zich op verzorging, de andere op economie, of juist op techniek. Op de ene school kun je Spaans volgen, terwijl de andere school alleen Frans aanbied. Misschien wil jouw zoon of dochter later kok worden? Ook daar zijn speciale middelbare scholen voor. Denk er dus aan wat je zoon of dochter leuk vindt, of wat ze later graag willen doen, voor je samen een school kiest. Nog een extra tip: kies nooit zomaar voor de school waar de meeste vrienden heengaan. Kies voor iets wat echt bij jou past en waar jij je goed bij voelt.

Dit zijn natuurlijk nog maar enkele tips voor het kiezen van een nieuwe school.
In mijn E-book “Autisme en school” kun je nog meer tips lezen over hoe een kind met een Autisme Spectrum Stoornis een zo fijn mogelijke tijd kan hebben op het reguliere onderwijs.