Studeren en autisme

Eindelijk is het dan zover, jouw zoon of dochter heeft eindexamen gedaan en is geslaagd! Er begint een spannende periode, want hoewel de vakantie er nog tussen zit, is het toch al snel 1 september. Het nieuwe studiejaar begint, en dan is jouw kind eindelijk een student! Wanneer jouw zoon of dochter gaat studeren zal er veel veranderen, en in dit artikel worden die veranderingen uitgelicht.

Universiteit/HBO

Studeren en autisme

Op de de universiteit of het HBO zal het onderwijs veel verschillen van de middelbare school. Op de middelbare school wordt er bijvoorbeeld iedere week uitgelegd wat het huiswerk voor die week zal zijn, en welke hoofdstukken jouw zoon of dochter moet bestuderen. Op de universiteit/HBO is dit anders, hier wordt er veel meer zelfstandigheid van jouw kind verwacht. Vaak wordt er vooraf een overzicht gegeven van de leerstof die bestudeerd moet worden, en daarna mag de student zelf uitzoeken hoe hij of zij dit gaat doen. Zelfs de colleges en werkgroepen zijn vaak niet verplicht, dus als student wordt je helemaal vrij gelaten. Ook de hoeveelheid van de leerstof zal op de universiteit of het HBO verschillen. Vaak moet je in plaats van een aantal hoofdstukken een aantal boeken leren voor de tentamenweek. Dit vereist een goede planning en het behouden van overzicht is hierin erg belangrijk. Je kan jouw zoon of dochter hierbij helpen. Maak samen voor iedere week een planning waarin jullie het overzicht kunnen houden. Zie hier het artikel waarin staat hoe je het leren goed kunt aanpakken. Let wel op dat je af en toe een middagje vrij houdt, want ontspanning is natuurlijk ook heel belangrijk.

Op kamers

Misschien wil jouw zoon of dochter in een andere stad studeren, bijvoorbeeld vanwege de opleiding die alleen in die stad Studeren en autismete volgen is. Als deze stad heel ver weg is, is het misschien handig om op kamers te gaan. Zoek voor het studiejaar begint al naar een kamer, want vaak is het lastig om een geschikte kamer voor jouw zoon of dochter te vinden. Soms zijn er hospiteeravonden. Dit is erg fijn, zo kan jouw kind de eventuele huisgenoten al leren kennen, en kijken of er een klik is. Het is aan te raden om open te zijn over de autistische stoornis, en vergeet dan ook vooral niet om even de voordelen hiervan te belichten!
Als jouw zoon of dochter op kamers gaat, kan jij als ouder ook niet meer iedere dag jouw kind aansporen of ondersteunen. Dus ook hier wordt er meer zelfstandigheid verwacht! Wel kan je natuurlijk in het weekend een weekplanning maken met jouw zoon of dochter. Wanneer dit niet genoeg is, is het misschien een optie om te kijken naar begeleid wonen via een website als Stumass.

Nieuwe vrienden leren kennen

Als je gaat studeren leer je al snel nieuwe mensen kennen. Vaak is er in het begin van het studiejaar een introduStuderen en autismectieweek waarin jouw zoon of dochter de school en de opleiding beter leert kennen. Dit gebeurt in kleine groepjes van aankomende studenten uit dezelfde studierichting. Soms kan het lastig zijn voor jouw zoon of dochter om contact te maken met andere mensen. Zeker als jouw zoon of dochter op kamers gaat in een nieuwe stad is alles erg spannend. Een optie zou kunnen zijn om bij een studentenvereniging te gaan. In de introductieweek hebben de studentenverenigingen vaak open avonden zodat de studenten een goed beeld kunnen krijgen welke studentenvereniging bij hen past. Als een studentenvereniging  te heftig is voor jouw zoon of dochter (er komen vaak ook een paar verplichtingen bij kijken), is een studievereniging misschien een optie. Deze zijn vaak een stuk laagdrempeliger dan de studentenverenigingen en de activiteiten staan vaak in het teken van de studierichting van de student. Ook hier is het handig om open te zijn over de autistische stoornis, zodat men hier rekening mee kan houden.

 

Passend onderwijs en autisme

Met de komst van het passend onderwijs in augustus 2014 hebben alle kinderen recht op een school die past bij hun niveau, kwaliteiten en mogelijkheden. Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar helaas werkt dit passend onderwijs niet voor elke leerling zo goed als we zouden willen. In dit artikel zal ik uitleggen wat het passend onderwijs precies is en wat er allemaal veranderd.  Ik zal ook de voor- en de nadelen van het passend onderwijs toelichten.

Wat is passend onderwijs?

Er is een hoop veranderd in het onderwijs met de komst van het passend onderwijs, om te beginnen bij de financiele kant. Kinderen die extra begeleiding of hulpmiddelenPassend onderwijs nodig hadden in het onderwijs kregen voorheen een zogenaamd “rugzakje”. Dit rugzakje was een leerling-gebonden-financiering waarmee zorg of hulpmiddelen konden worden ingekocht. In de nieuwe situatie verdwijnt dit rugzakje en in plaats hiervan krijgen samenwerkingsverbanden een budget om alle leerlingen die extra zorg nodig hebben te helpen. Dat brengt ons direct bij de tweede grote verandering: de komst van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is een regionaal verband tussen alle scholen in een bepaalde regio. Regulier en speciaal onderwijs werken samen in dit verband om alle scholen en leerlingen de zorg te geven die zij nodig hebben. Als ouder hoef je zo, in theorie, minder te regelen. Je hoeft zelf geen financiering meer aan te vragen of op zoek naar een geschikte school voor je kind. Deze taken vallen nu onder het samenwerkingsverband. Daarnaast krijgen scholen een zogenaamde zorgplicht. Dit houdt in dat elke school eerst moet kijken of het zelf een goede plek kan bieden aan jouw zoon of dochter, met alle extra zorg die hij of zij nodig heeft. Pas als dit niet lukt, gaat de school samen met u opzoek naar een andere school.

Wat zijn de voordelen?

Als uw zoon of dochter een autisme spectrum stoornis heeft, maar wel een normaal tot hoog IQ, dan kan hij of zij gewoon terecht op het regulier onderwijs. De stap naar het speciaal onderwijs is nu veel verder weg en het regulier onderwijs moet harder zijn best doen om uw zoon of dochter onderwijs te laten volgen op een passend niveau. Dit houdt in dat een reguliere basisschool uw zoon of dochter niet meer mag weigeren op grond van zijn of haar diagnose. Een school kan een extra begeleider inhuren, pictogrammen aanbrengen in klas en de leerkracht extra onderwijzen in het lesgeven van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Uw zoon of dochter moet alle kansen krijgen die alle andere kinderen ook krijgen.

Wat zijn de nadelen?

Maar wat als uw zoon of dochter niet kan aarden op het reguliere onderwijs? Dan moet hij of zij dat toch eerst proberen als het samenwerkingsverband dit beslist. Pas als het echt niet meer gaat op het regulier onderwijs, mag uw zoon of dochter naar het speciaal onderwijs. Als het over uw kinderen gaat, wilt u niet dat er fouten worden gemaakt! Voor scholen is het lastig om alle leerlingen in het reguliere onderwijs op te nemen. Leerkrachten hebben de kennis niet, weten niet welke aanpassingen nodig zijn of kunnen deze niet voldoende uitvoeren. Daarnaast worden klassen op het regulier onderwijs alleen maar grote, waardoor er nog minder aandacht is voor elk kind. Een leerkracht op een basisschool zei ooit tegen mij: “In mijn klas zit nu één leerling met ADHD, één leerling met epilepsie en één leerling met PDD-NOS, en alledrie moeten ze op tijd hun medicijnen innemen. Maar ik ben opgeleid tot leerkracht en niet tot verpleegster!”

Samenvatting en hulp?

Het is per kind verschillend, of de komst van het passend onderwijs een mooie oplossing, of een verschrikking is. Voor de leerkrachten lijkt het helaas alleen maar meer werkdruk op te leveren. Als u moet kiezen voor een basisschool of middelbare school voor uw zoon of dochter is het verstandig om goed te weten wat uw rechten zijn en wat de plichten zijn van een school. Deze kunt u hier uitgebreid terug lezen. U kunt er natuurlijk ook zelf voor kiezen om extra ondersteuning te zoeken voor uw zoon of dochter als zij naar school gaan. Een uurtje extra begeleiding per week door iemand die veel verstand heeft van autisme, kan al veel verschil maken!

Schoolweigering en autisme

Een veel voorkomend probleem bij kinderen en jongeren met autisme is schoolweigering. Hiermee wordt bedoelt dat kinderen helemaal niet meer naar school durven of willen. Dit is niet te vergelijken met spijbelen, want spijbelen heeft te maken met bepaalde lessen niet willen volgen. Hoewel de problemen bij iedereen natuurlijk anders zijn, wil ik in dit artikel een aantal oorzaken en tips bespreken die misschien kunnen helpen.

Pesten

Pesten is waarschijnlijk de meest voorkomende reden waarom kinderen niet meer naar school willen. Niet alleen als iemand zelf gepest wordt, maar ook als er in een klas veel wordt gepest, kunnen leerlingen bang zijn om naar school te gaan. Pesten is een lastig probleem omdat veel scholen en leerkrachten denken dat ze alleen d1066564_60279004e persoon die gepest wordt moeten helpen. Dit terwijl vaak ook de kinderen die pesten geholpen moeten worden! Als er gepest wordt op school, of zelfs in de klas van jouw zoon of dochter, praat daar dan altijd eerst met je zoon of dochter over. Probeer goed in te schatten hoe erg het pesten is, want soms lijkt het erger dan het is, of andersom. Vervolgens is het belangrijk dat het pestprobleem ook wordt besproken met de school. Probeer dit het liefst met de toestemming van jouw zoon of dochter te doen, en niet achter hun rug om. De school moet uiteraard optreden tegen het eventuele pestgedrag en ervoor zorgen dat iedereen weer veilig naar school kan. Probeer hierin ook mee te denken met school, maar verwacht niet dat een school binnen twee dagen alles opgelost kan hebben. Als je merkt dat de school niet genoeg doet, of dat het ze niet lukt om het pesten te stoppen, twijfel dan niet om van school te wisselen. Het zal even moeilijk zijn, maar uiteindelijk kan een nieuwe school een grote verbetering zijn.

Veiligheid

School is verantwoordelijk voor de veiligheid van hun leerlingen. Als iemand zich niet veilig voelt op school moet dit zeker niet worden genegeerd. Kinderen met autisme kunnen zich soms sneller niet veilig voelen op school, omdat zij sociale situaties anders kunnen interpreteren. Wat andere een klein voorval vinden, is voor iemand met autisme misschien wel de reden om zich onveilig of bedreigd te voelen. Voorbeelden kunnen zijn: veel harde geluiden of mede-leerlingen die in de pauze ruige spelletjes spelen. Wederom is het belangrijk om het hier met school over te hebben en samen te zoeken naar een oplossing. In deze situatie  kan een oplossing vaak beter gericht zijn op jouw zoon of dochter in plaats van op de omgeving zelf. Je kan bijvoorbeeld andere leerlingen moeilijk verbieden om buiten te voetballen, maar je kan wel voorstellen dat je zoon of dochter tijdens de pauze binnen mag blijven.

Chaos

School kan ontzettend chaotisch zijn en voor kinderen met autisme kan dit erg vermoeiend zijn. Vijf dagen in de week naar school met drukke kinderen, huiswerk, verschillende leerkrachten, verschillende lokalen, heen en terug fietsen door druk verkeer, herrie in de pauze en ga zo maar door. Het vergt nogal wat van iemand met autisme. Als je merkt dat je zoon of dochter erg moe thuis komt, of de vrijdag vaak thuis moet blijven, overleg dan met school wat je kan aanpassen. Zeker op het speciaal onderwijs zijn er veel dingen die geregeld kunnen worden om de schooldag wat minder chaotisch te maken. Enkele voorbeelden zijn:frustrated_teen_boy_student_H

  • Vaste plek in elke klas
  • Tijdens de pauze binnen mogen blijven
  • Een scherm op de tafel
  • Ipod of MP3 op mogen hebben tijdens extra rumoerige lessen (zoals techniek of handvaardigheid)
  • Elke dag op dezelfde tijd naar en van school

Overbelasting

Bij alle bovenstaande oorzaken kan overbelasting optreden, wat uiteindelijk de reden is dat kinderen helemaal niet meer naar school willen of durven. De bovenstaande tips zijn vooral om schoolweigering te voorkomen. Als jouw zoon of dochter echt niet meer naar school kan, dan is het belangrijk om helemaal opnieuw te beginnen. Als iemand een burn out krijgt, begint hij of zij ook niet direct met volle dagen werken. Bouw het naar school gaan daarom ook langzaam weer op en probeer de belangrijkste knelpunten eerst op te lossen. Zo kan je beginnen met 1 ochtend in de week naar  school (het liefst de ochtend met de leukste vakken) en dat opbouwen naar 2 ochtenden, 3 ochtenden, anderhalve dag en ga zo maar door. Een belangrijkste tip: ga nooit te snel! Als het dan niet lukt kan dit faal ervaringen opleveren waardoor je weer helemaal opnieuw moet beginnen.

De belangrijkste tip die ik kan geven ter voorkoming van schoolweigering of het omgaan met schoolweigeringen is overleg met de juiste personen op school. Als je merkt dat de school niet kan of wil mee helpen kijk dan of je zoon of dochter naar een andere school kan. Het klinkt misschien als een drastische oplossing, maar soms is een frisse start het beste.

 

Vakanties en autisme

De zomervakantie: lekker geen school, geen huiswerk, geen drukke pauze’s, geen vervelende leraren en heerlijk weer! Nouja, meestal dan! Een vakantie is helaas lang niet voor iedereen een feest. Voor kinderen met autisme kan het ook best vervelend zijn. Alles wat je op een normale dag doet, geldt nu namelijk niet meer. Geen school, geen voetbal, veel vrienden zijn op vakantie. In plaats daarvan ben je ineens de hele dag thuis of (nog erger) moet je zelf op vakantie! De vaste structuur is helemaal weg en dat kan extra lastig zijn voor mensen met autisme. Daarom geef ik jullie in deze blog tips over wat je kunt doen om de vakantie weer leuk te maken.

StructuurVakantie en autisme
Zoals ik net al zei, valt bijna alle vertrouwde structuur weg tijdens een vakantie. Probeer toch zoveel mogelijk structuur vast te houden in de vakantie. Laat jouw zoon of dochter elke ochtend voor school de hond uit? Zorg er dan voor dat dit klusje ook in de vakantie elke dag blijft staan. Volgt jouw dochter twee keer per week dansles, en voetbalt je zoon elke zaterdag? Misschien is er wel een zomercursus of een groep vrienden die dit blijven doen. Zo blijven ze ook lekker bezig. Probeer ook het slaapritme zo stabiel mogelijk te houden. Dus niet elke dag laat naar bed en elke dag lang uitslapen, maar ook gewoon in de vakantie netjes een bedtijd aanhouden. Anders raakt het slaapritme helemaal in de war en hebben ze overdag totaal geen energie om iets te doen. Dat is natuurlijk ook zonde van al die vrije tijd ;-).

Bezig blijven
Het is verstandig om ook in de vakantie lekker bezig te blijven. Een ‘lege’ dag zorgt voor heel veel onduidelijkheid en verveling. Maak dus ook in de vakantie een dag- of weekschema met alles wat er gaat gebeuren en plan ook wat extra activiteiten in. Zo weet iedereen precies wat er elke dag op de planning staat en kan je van tevoren alvast dingen bedenken die je op een dag kan gaan doen. Plan uitjes zoals een dagje strand ruim van te voren, zodat dit duidelijk is en iedereen zich erop kan voorbereiden. Vraag van tevoren wanneer alle vrienden op vakantie zijn en zet ook dit in het schema. Zo weet jouw zoon of dochter ook wanneer ze wie kunnen bellen om iets leuks te gaan doen.

Op vakantie
Ga jullie in de vakantie lekker een weekje of twee weg? Probeer dan vooraf zoveel mogelijk te weten te komen over de plek waar jullie naar toe gaan. Is er een zwembad of een strand in de buurt? In wat voor accommodatie gaan jullie verblijven (als het even kan, kan je misschien alvast kiezen in welke kamer en in welk bed iedereen gaat slapen)? Wat voor weer is het daar? Op welke dagen gaan jullie ergens naartoe, en waar gaan jullie dan naartoe? Het klinkt misschien als veel werk om je hele vakantie van te voren al uit te stippelen, maar voor sommige kinderen met autisme is het heel prettig om alles vooraf al te weten. Zo zijn er zo min mogelijk (onaangename) verrassingen en wordt op vakantie gaan een minder grote stressfactor. Hoe minder stress, hoe meer ruimte er over is om te genieten van je welverdiende vakantie.

Georganiseerde vakanties
Heb je niet zo’n zin om je vakantie van tevoren helemaal uit te stippelen? Of ben jezelf ook wel even toe aan vakantie? Dan kan je ook een vakantie kiezen waarbij andere ervoor zorgen dat jouw vakantie heerlijk rustig is. Georganiseerde vakanties speciaal voor kinderen met autisme zijn in het hele land te vinden (soms zelfs in het buitenland). Bijvoorbeeld bij de vier linden, een boerderij in Drenthe. Of een van de reizen die de organisatie de kameleon aanbiedt. Kies een lekkere actieve vakantie bij flowreizen. Of ga je liever met het hele gezin op vakantie? Kijk dan eens bij autstede of heppie. Dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod van georganiseerde vakanties!

Vakantie is leuk!
Als je dit allemaal leest denk je misschien, bah wat een gedoe, die vakantie wordt vreselijk! Dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling. Het is belangrijk dat je bepaalde zaken blijft doen zoals je altijd doet, maar vakanties zijn er natuurlijk ook om lekker niks te doen. Laat je kinderen af en toe ook lekker laat opblijven, koop een leuke videogame voor ze of bouw samen de hut van je dromen in de achtertuin. Alles kan, want je hebt ten slotte vakantie! Het is helemaal niet erg om af en toe de bedtijd even te vergeten of een heerlijke pyjama dag te hebben, als het maar duidelijk is en niet te vaak. Vergeet ook niet de week voordat de scholen weer beginnen, de structuur weer zoveel mogelijk terug te laten komen. Dan is iedereen weer helemaal klaar voor school 😉

Heb jij nog tips over wat je kunt doen in de vakantie? Ik ben benieuwd!